İsmail Erkam Tüzgen

İbn Haldun Üniversitesi - Genel Sekreter