Teknolojiyle katma değer oluşturan girişimleri destekliyoruz

Ülkemiz için stratejik öneme haiz teknolojik girişimleri farklı programlarımızla desteklemek için T3 Girişim Merkezi’ne davet ediyoruz.

Odak Teknolojik Alanlar

Teknolojinin her alanında başarılı girişimleri desteklemeyi hedeflesek de ülkemizin rekabet gücünü artıracak, yetkinlik kazanmanın daha önemli olduğu, katma değer oluşturacak teknolojilere odaklıyoruz.

  • Otonom Teknolojiler
  • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
  • Nesnelerin İnterneti
  • Akıllı Ağlar
  • Eğitim Teknolojileri

Günümüzdeki işlerin pek çoğu yakın zamanda robotlar tarafından, otonom bir şekilde yapılabilir hale gelecek. İnsansız araçlardan kontrol ve haberleşme alt bileşenlerine kadar otonom teknolojiler alanında çok geniş yelpazede iş fırsatlarına odaklanıyoruz.

İnternetin kullanımı ile birlikte geçirdiğimiz dönüşümden daha da ötesinin yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla gerçekleşeceği düşünüyoruz. Geleceği şekillendireceğini düşündüğümüz pek çok teknoloji yapay zeka alt yapısı üzerinde kuruluyor. Derin öğrenme, makine öğrenmesi, doğal dil işleme gibi konularda iş geliştirilmesini hedefliyoruz.

Nesneler, teknolojinin gelişmesiyle birlikle hem yetenekleri hem de ulaşılabilirliği artan algılayıcılar ve elektronik devlerle donatıldığında düşünme, hissetme, bilgi üretme ve yayınlama gibi özelliklere sahip oluyorlar. Nesnelerin interneti olarak tanımlanan bu kavram sayesinde insanlar daha sağlıklı ve verimli yaşayabiliyor, şehirlerimiz daha akıllı yönetilebiliyor ve üretim daha akıllı hale geliyor. Bu dönüşümü gerçekleştirecek girişimlerin doğmasını, büyümesini ve gelişmesini amaçlıyoruz.

Mobil telekom operatörlerinin yakın dönem yatırımlarının büyük bölümünü oluşturan yeni ağ teknolojileri sadece hız değil kapsama ve kalite alanında da sıçrama sağlıyor. Gelecek teknolojilerinin zorunlu kılacağı yeni nesil ağ teknolojileri büyük fırsatlar barındırmaktadır. 5G, düşük enerjili ağlar gibi alanlarda teknoloji geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bilgiye erişimin çok kolaylaştığı günümüzde öğrenme metotları da değişmeye başlıyor. Eğitimde teknolojinin kullanım alanları da çok çeşitlenmekte. Teknolojinin geleceği nasıl şekillendireceğini gördüğümüzde, teknoloji üreten bireylerin yetişmesinin ne kadar önemli olduğu da açık bir şekilde görünmekte. Dolayısıyla teknoloji eğitimi ve eğitim teknolojilerine yönelik girişimler bu dönüşümde büyük rol oynayacaklardır.


Desteklerimiz

T3 Girişim Merkezi’ndeki teknoloji girişimlerinin kendi işlerine odaklanmalarını ve alanlarında dünyada en iyi olmalarını istiyoruz. Bunun için her girişimin ihtiyaç duyacağı temel altyapı imkanlarını sağlarken, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın geniş iş ağını da girişimcilerimize sunuyoruz.

Ofis Alanı

Üsküdar Bilim Merkezi içinde yer alan 1850m2 büyüklüğündeki merkezimizde hem kapalı hem ortak çalışma alanlarını ve Deneyap Teknoloji Atölyesi’ni kullanım desteği sunuyoruz.

Uzman Desteği

Finans, hukuk, pazarlama gibi konularda uzman profesyonellerle işinizi en başından doğru kurgulamanıza yardımcı oluyoruz.

Teknik Danışmanlık

Üzerinde çalıştığınız teknoloji alanında sizleri o konunun sadece ülkemizdeki değil, dünyada önde gelen uzmanları ile bir araya getiriyor, bilgi aktarımı sağlıyoruz.

Ustalar

Her biri kendi alanında uzman gönüllü iş adamı, girişimci ve profesyonellerden oluşan “Ustalar” ile girişimcileri eşleştirerek düzenli bir usta-çırak ilişkisi oluşturuyor, girişimcilere rehberlik etmelerini sağlıyoruz.

Odak Teknoloji Kümeleri

Odaklandığımız teknolojilere yönelik sektörde yer alan orta ve büyük ölçekli firmaların katılımıyla oluşturacağımız kümeler sayesinde girişimlere sektör görüşü, büyük firmalarla pilot uygulama yapma imkanı, olası satış ve yatırım görüşmeleri planlama gibi destekler sunuyoruz.

Eğitim

Ön kuluçka programındaki girişimcilere temel girişimcilik eğitimleri sunarken, daha ileri aşamadaki girişimlere de ihtiyaçlarına özel eğitim, seminer ve buluşmalar düzenliyoruz.


Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle

Bir toplum ve ülkenin, teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu yetişmiş insan kapasitesi oluşturmaktadır. Türkiye Teknoloji Takımı bu inançla yola çıkarak, Türkiye’nin bu alanda yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İş Birliklerimiz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın teknoloji üreten bir nesil yetiştirme misyonunda yanında yer alan destekçilerimize teşekkür ediyoruz.